.::Number of national bank card for cash assistance to donors assembly : 4594 9951 9918 6037 --------Acount Number : 0218889252006- . ::.  
 

مراحل آماده سازی جهت تحویل موقت بخش سی سی یو بیمارستان امام

----------------------------------------------------------------------------------

جلسه روز دوشنبه یکم دی ماه در مورد رفع مشکل تهیه وسایل و تکمیل اتاق عمل بیمارستان شهید چمران

----------------------------------------------------------------------------------

پرداخت هزینه بنرهای هشدار کرونا در سطح شهر به متراژ حدود دویست متر مربع و چاپ پسترهای مورد نیاز برای توزیع

----------------------------------------------------------------------------------

احداث سی و دو تخت اعصاب و روان در بروجرد

----------------------------------------------------------------------------------

همکاری نظام مهندسی لرستان و نظام مهندسی شهرستان بروجرد در رایگان نمودن هزینه های پروژه خیرین سلامت بروجرد

----------------------------------------------------------------------------------

تقدیر از گروه مهندسین خیر به منظور شرکت در پروژه ساخت بیمارستان اعصاب و روان بروجرد

----------------------------------------------------------------------------------

تقدیر از شهرداری و شورای شهر بروجرد در خرداد 99 جهت همکاری در رایگان نمودن هزینه پروژه اعصاب و روان شهرستان بروجرد

----------------------------------------------------------------------------------

تقدیر از گروه مهندسین خیر به منظور شرکت در پروژه ساخت بیمارستان اعصاب و روان بروجرد

----------------------------------------------------------------------------------

   
Information Techbology Unit Of Borujerd Health Donors Center - Noembr 2020 Update