.:: .::شماره كارت بانك ملي جهت كمك نقدي به مجمع خيرين : 4594 9951 9918 6037 --------شماره حساب : 0218889252006- . ::. ::.    
 

تاريخچه

مجمع خیرین سلامت بروجرد در تاریخ 92/12/16 به عنوان یک سازمان مردم نهاد فعالیت خود را رسماً آغاز نمود و با هدف فراهم آمدن امکان شناسایی و ساماندهی خیرین فعال در امر سلامت بروجرد و برنامه ریزی برای بهره گیری صحیح از کمک ها و مشارکت های مردمی و هدایت این کمک ها به اولویت های ملی در حوزه سلامت شهرستان بروجرد  فعاليت خواهد نمود.

 

  ارکان و تشکیلات
  مجمع خیرین سلامت بروجرد به عنوان یک سازمان مردم نهاد می باشد و کلیه فعالیت های آن غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی بوده و در موضوع بهداشت و درمان با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ، فعالیت می نماید و مطابق اساسنامه مربوطه اداره می شود.

اساسنامه مجمع خيرين سلامت بروجرد:

 مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضاء می باشد و عالی ترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد .
  هیئت مدیره نماینده قانونی مجمع بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه مربوطه قرار دارد. هیئت مدیره متشکل از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد و برای مدت 2 سال انتخاب می شود. انتخاب مجدد اعضای این هیئت برای دوره های بعدی بلامانع است.
دبیرکل بالاترین مقام اجرایی مجمع است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره واساسنامه به وی تفویض می گردد، فعالیت می نماید. در حال حاضر دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور جناب آقای سیدرضا نیری می باشند که به عنوان مشاور وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور فعالیت می نمایند .
مجمع دارای 2 نفر بازرس اصلی و 2 نفر بازرس علی البدل می باشد که با رأی کتبی مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می گردند .
بازرس می تواند در هر موقع ، هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات مجمع انجام دهد و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالعه و مورد رسیدگی قرار دهد .

 
واحد فناوري اطلاعات مركز خيرين سلامت- بروزرساني زمستان ماه 99