.:: .::شماره كارت بانك ملي جهت كمك نقدي به مجمع خيرين : 4594 9951 9918 6037 --------شماره حساب : 0218889252006- . ::. ::.    
 
  هیئت مدیره محترم مجمع خیرین سلامت شهرستان بروجرد باتفاق سرپرست شبکه ، رئیس و مدیر بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان در خصوص رفع مشکل تهیه وسایل و تکمیل اتاق عمل عمومی بیمارستان شهید چمران و تسریع در دریافت پروانه ساخت بخشی روانی بیمارستان شهید چمران وهمچنین تصمیم گیری تکمیل و راه اندازی بخشهای (CCU, ICU )بیمارستان امام خمینی (ره) در سالن کنفرانس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجرد جلسه برگزار نمودند.
 
 

 

 

 

 

 

 

 
واحد فناوري اطلاعات مركز خيرين سلامت- بروزرساني زمستان ماه 99