.:: .::شماره كارت بانك ملي جهت كمك نقدي به مجمع خيرين : 4594 9951 9918 6037 --------شماره حساب : 0218889252006- . ::. ::.    
 

 

جلسه هيت مديره مجمع خيرين سلامت بروجرد دو م فروردين ١٤٠٠
با حضور نماينده محترم بروجرد جناب آقاي حاج عباس گودرزي و معاونت محترم استاندار و فرماندار محترم بروجرد جناب آقاي حاج احمد گودرزيان در محل فرمانداري بروجرد پيرامون شروع عمليات ساختماني قسمت شمال غربي بيمارستان امام بروجرد با زيربناي حدود ٤٠٠٠ متر مربع در سه طبقه شامل بخشهاي بستري و كلينيك سرپايي و بخش سي تي آنژيو گرافي با مشاركت مجمع خيرين سلامت بروجرد و دانشگاه علوم پزشكي لرستان.

     
         
     
   
   
   
 
واحد فناوري اطلاعات مركز خيرين سلامت- بروزرساني زمستان ماه 99