.:: .::شماره كارت بانك ملي جهت كمك نقدي به مجمع خيرين : 4594 9951 9918 6037 --------شماره حساب : 0218889252006- . ::. ::.    
 

تحویل یک دستگاه CPAP و متعلقات مربوطه از طرف مجمع خیرین سلامت بروجرد به ریاست بیمارستان چمران جهت به کار گیری در بخش ICU بیماران کرونایی

اردیبهشت 1400

     
         
     
   
   
   
 
واحد فناوري اطلاعات مركز خيرين سلامت- بروزرساني بهار 1400