.:: .::شماره كارت بانك ملي جهت كمك نقدي به مجمع خيرين : 4594 9951 9918 6037 --------شماره حساب : 0218889252006- . ::. ::.    
 

عملیات اجرایی سقف دوم پروژه اعصاب و روان بروجرد با همت جناب آقای حاج سید عباس زرمسا و جناب آقای مهندس سیدعلی آزرمسا

خیرین بزرگوار پروژه 32 تختخوابی اعصاب و روان بیمارستان چمران بروجرد

29 اردیبهشت 1400

     
       
     
   
   
   
 
واحد فناوري اطلاعات مركز خيرين سلامت- بروزرساني بهار 1400