.:: .::شماره كارت بانك ملي جهت كمك نقدي به مجمع خيرين : 4594 9951 9918 6037 --------شماره حساب : 0218889252006- . ::. ::.    
 

جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت بروجرد

پنج شنبه ساعت 10 صبح مورخ 20/09/99

محل: شبکه بهداشت و درمان بروجرد طبقه اول اتاق کنفرانس

با حضور معاونت محترم دانشگاه علوم پزشکی لرستان آقای دکتر طرحانی

موضوع جلسه

مجوز دانشگاه علوم پزشکی بروجرد

گزارش پروژه های انجام شده مجمع خیرین سلامت بروجرد

گزارش پروژه های در دست اقدام

مطالبات مردمی در خصوص بهداشت و درمان بروجرد

بازدید از پروژه در دست اقدام بخش اعصاب و روان 32 تختخوابی بیمارستان چمران بروجرد

 

 
واحد فناوري اطلاعات مركز خيرين سلامت- بروزرساني زمستان ماه 99