.:: .::شماره كارت بانك ملي جهت كمك نقدي به مجمع خيرين : 4594 9951 9918 6037 --------شماره حساب : 0218889252006- . ::. ::.    
 

خرید و تحویل سی دستگاه پاکس اکسیمتر دیجیتال و سی دستگاه ترمومتر دیجیتال غیر تماسی به مرکز بهداشت شهرستان بروجرد

جهت اجرای طرح پایش بیماران کرونایی توسط خیر محترم آقای حاج مرتضی دباغی عضو هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت بروجرد

   

 

 
واحد فناوري اطلاعات مركز خيرين سلامت- بروزرساني زمستان ماه 99